Vanwege het grote aantal planten die geschikt zijn voor een exotische tuin in Nederland staat aan de linkerkant een submenu waar u uw keuze kunt maken voor informatie. De belangrijkste groepen zien de palmen, bananen, gembers, succulenten, bamboe en aronskelken maar daarnaast zijn er natuurlijk nog veel soorten die onder de noemer "diverse" vallen.Ik zal niet altijd diep ingaan op speciefieke soorten maar hou het meer algemeen. Andere specialistische sites (zie links) kunnen deze informatie namelijk veel beter verstrekken.

Maak bij de keuze voor planten altijd de afweging met betrekking tot de hoeveelheid werk die een bepaalde plant vraagt, met name in de vorm van winterbescherming Wij hebben zelf een vrij grote tuin waardoor ik onmogelijk alleen maar planten kan gebruiken die veel winterbescherming nodig hebben. Ik probeer dus een makkelijke planten die weinig aandacht nodig hebben af te wisselen met planten die veel aandacht vragen maar misschien wel mooier zijn.Onze exotische tuin